Hvad tjener en minister?

Statsministeren og de øvrige ministres vederlag er fastsat i lov om vederlag og pension m.v. for ministre, jf. lovbekendtgørelse nr. 939 af 16. juni-2017. Ministrenes grundvederlag er midlertidigt nedsat med 5 pct. i perioden 2011 til 2019, jf. lov nr. 743 af 1. juni 2015.

For statsministerens vedkommende udgør vederlaget 125 pct. af grundbeløbet, mens vederlaget til udenrigsministeren og finansministeren samt til den minister, der er nummer 2 i statsrådsrækkefølgen (p.t. udenrigsministeren), udgør 110 pct. af grundbeløbet.

I tabellen nedenfor kan du se grundbeløbet samt ministervederlagene med de pr. 1. april 2019 gældende satser:

Ministervederlag Grundbeløb*1. april 2019**
Statsministeren 1.482.457,501.574.372,83
Udenrigsministeren 1.304.562,601.385.448,09
Finansministeren 1.304.562,601.385.448,09
Øvrige ministre 1.185.966,001.259.498,26

* 31. marts 2017. Midlertidigt nedsat med 5 pct. til og med 2019.
** Opskrevet med seneste reguleringsprocent (1. april 2019) på 6,2002

Efter mindst et år funktionstid som minister er ministeren berettiget til pension svarende til en statstjenestemand på skalatrin 49. Pensionen udbetales, fra den første i måneden efter, at vedkommende har nået folkepensionsalderen, jf. § 1 a, i lov om social pension.

Der henvises til Moderniseringsstyrelsen for yderligere oplysninger om ministres vederlag, pension mv.

Klik her for et link til den gældende lovbekendtgørelse.

Faktaark om ministervederlag, ministereftervederlag og ministerpension.


Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik